15 Imóveis à venda Santa Maria, Santos

Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 128m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 3 2 128 138
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 2 Quartos, 200m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
2 0 3 1 200 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 250m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 0 2 2 250 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 2 Quartos, 200m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
2 0 2 2 200 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 150m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 2 2 150 200
Rua Sizino Patusca - Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 200m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 0 2 200 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 2 Quartos, 120m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
2 0 1 2 120 160
Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 4 Quartos, 248m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
4 3 5 3 248 208
Rua Sizino Patusca, 71 - Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 3 Quartos, 153m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 2 2 153 0
Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 3 Quartos, 198m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 1 2 198 123
Praça Maria Coelho Lopes, 395 - Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 4 Quartos, 600m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
4 3 4 2 600 600