10 Imóveis à venda Santa Maria, Santos

Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 180m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 0 1 1 180 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 2 Quartos, 150m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
2 0 2 3 150 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 170m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 2 2 170 0
Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 3 Quartos, 286m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 2 0 286 326
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 128m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 1 3 2 128 138
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 3 Quartos, 250m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
3 0 2 2 250 0
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda com 2 Quartos, 120m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
2 0 1 2 120 160
Santa Maria, Santos - SP

Casa à Venda , 200m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
0 0 0 2 200 200
Santa Maria, Santos - SP

Sobrado à Venda com 4 Quartos, 248m²

Quartos Suites W.C. Vagas M2 M2T
4 3 5 3 248 208